MECLIS TOPLANTISI

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2024 Salı günü saat 14.00’te Konakaltı Kültür Merkezi’nde toplanacaktır.Duyurulur. G Ü N D E M1-İnceleme Komisyonu Raporu.(Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Üyelerinin Seçimi.)2-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Bayır Mahallesi Hamam Sokak İsim Değişikliği Talebi Hk.)3-Kamulaştırma.(İlçemiz, Taşlı Mahallesi, 352 ada, 2 parseldeki Sosyal ve Kültürel Tesis alanı ve Yol Hk.)4-Taşınmaz Tahsisi.(İlçemiz, Dağpınarı Mahallesi, 538 ada, 8 parsel sayılı 285,30 m² yüzölçümlü “Tek Katlı Kargir Bina ve Bahçe” vasıflı taşınmazın imamevi olarak kullanılması koşuluyla Menteşe Kaymakamlığına tahsisi Hk.)5-Taşınmaz Tahsisi.(İlçemiz, Bayır Mahallesi, Pazar Sokak, Belediye Fırını üstü No:11/C adresindeki taşınmazın Muğla Valiliğine (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) tahsisi Hk.)6-Mahalle Muhtarlıklarına Hizmet Binası Tahsisi Hk.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Read More »

Haziran Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.Duyurulur. G Ü N D E M1-Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Üyelerinin Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)2-Tahsis.(İlçemiz, Gülağzı Mahallesi, 186 ada, 6 parsel sayılı 70,41 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 190 ada, 21 parsel sayılı 784,13 m² taşınmazların tamamının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği DOP oranının %45’ düşürülmesi amacıyla kullanılmak üzere tahsisi Hk.)3-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Bayır Mahallesi, 382 ada, 13 parsel sayılı, 276,93 m² yüzölçümlü “Avlulu Kargir Ev ve Arsa” vasıflı taşınmazın 784/27693 hissesinin (7,84 m²) satışı Hk.)4-Taşınmaz Satışı.(Mülkiyeti belediyemize ait 15 adet taşınmazın satışı Hk.)5-Bilirkişi Tespiti Balıbey Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)6-Bilirkişi Tespiti Müştakbey Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)7-Bilirkişi Tespiti Camikebir Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)8-Bilirkişi Tespiti Karamehmet Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)9-Bilirkişi Tespiti Kötekli Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)10-Bilirkişi Tespiti Muslihittin Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)11-Bilirkişi Tespiti Orta Mahalle.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)12-Bilirkişi Tespiti Hacırüstem Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)13-Bilirkişi Tespiti Emirbeyazıt Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)14-Bilirkişi Tespiti Kiramettin Mahallesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)15-Sosyal Denge Sözleşmesi için Yetki Verilmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)16-İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi Yetki Verilmesi.(İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü)17-İlçemiz, Bayır Mahallesi Hamam Sokak İsim Değişikliği Talebi Hk.(Yapı Kontrol Müdürlüğü)18-2024 yılı Ek Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

Haziran Ayı Meclis Toplantısı Read More »

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mayıs 2024 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.Duyurulur.G Ü N D E M1-Kamulaştırma.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1396 ada, 15 parsele ulaşım sağlayan, 1396 ada, 72,24, 23 ve 20 parsellerden geçen imar yolunun kamulaştırılması Hk.)2-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 205 ada, 7 parsel sayılı, 648,93 m² yüzölçümlü “ev ve arsa” vasıflı taşınmazın 19/240 hissesinin (51,37 m²) satışı Hk.)3-Görevlendirme.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)4-Görevlendirme.(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)5-Görevlendirme.(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)6-Bilirkişi Tespiti.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)7-Bilirkişi Tespiti.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)8-Bilirkişi Tespiti.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)9-Bilirkişi Tespiti.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)10-Bilirkişi Tespiti.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)11-Park İsmi Verilmesi Hk.(Park ve Bahçeler Müdürlüğü)12-2023 Mali Yılı Kesin Hesabı.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)13- Menteşe Halk Gıda Turizm Ltd. Şirketi Sermaye Artırımı Hk.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Read More »

Nisan Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Nisan 2024 Pazar günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.Duyurulur.G Ü N D E M1-Meclis 1. Başkan Vekilliği Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)2-Meclis 2. Başkan Vekilliği Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)3-Meclis Divan Katibinin Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)4-Encümen Üyesi Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)5-İmar Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)6-Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)7-İnceleme Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)8-Çevre ve Sağlık Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)9-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)10-Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)11-Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üye Seçimi.(Özel Kalem Müdürlüğü)12-Sağlıklı Kentler Birliği Üye Seçimi.(Özel Kalem Müdürlüğü)13-Tarihi Kentler Birliği Üye Seçimi.(Özel Kalem Müdürlüğü)14-Ege Belediyeler Birliği Üye Seçimi.(Özel Kalem Müdürlüğü)15-Faaliyet Raporu Hk.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)16-İhtisas Komisyon Üyeleri Huzur Hakkı Hk.(Yazı İşleri Müdürlüğü)17-Başkan Yardımcısı Ödeneği Hk.(Yazı İşleri Müdürlüğü)18-Şirket Yetkilisi Değişikliği Hk.(Özel Kalem Müdürlüğü)19-Şirket Yetkilisi Değişikliği Hk.(Özel Kalem Müdürlüğü)

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Read More »

Mart Ayı Meclis Toplantısı

G Ü N D E M1-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1463 ada, 7 parsel (eski.1654) sayılı 129,31 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)2-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 1037 ada, 26 parsel sayılı 89,52 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)3-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 423 ada, 10 parsel sayılı 200,00 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)4-Muğla Büyükşehir Belediyesi ile CBS Tabanlı Uygulama Kullanımı ve Veri Paylaşımı Esaslarına Dair Protokol yapılması Hk.(Yapı Kontrol Müdürlüğü)5-İlçemiz, Ortaköy Mahallesi İsimsiz İmar Yollarına İsim Verilmesi Hk.(Yapı Kontrol Müdürlüğü)6-Mükerrer CSBM (Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan, Küme Evler) İsimleri Hk.(Yapı Kontrol Müdürlüğü)7-İlçemiz, Şeyh Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)8-İlçemiz, Balıbey Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)9-İlçemiz, Camikebir Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)10-İlçemiz, Kiramettin Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)11-İlçemiz, Hacırüstem Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)12-İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)13-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, 368 ada, 33 parsel sayılı 500,07 m² yüzölçümlü“Arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 14690/50007 hissesinin (146,90 m²) satışı Hk.)14-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 151 ada, 22 parsel sayılı 337,31 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 3008/33731 hissesinin (30,08 m²) satışı Hk.)15-2024 Yılı Ek Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

Mart Ayı Meclis Toplantısı Read More »

Şubat Ayı Meclis Toplantısı

G Ü N D E M1-İmar Affı Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1463 ada, 7 parsel (eski.1654) sayılı 129,31 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)2-İmar Affı Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 1037 ada, 26 parsel sayılı 89,52 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)3-İmar Affı Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 423 ada, 10 parsel sayılı 200,00 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)4-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, 324 ada, 14 parsel sayılı 852,92 m² yüzölçümlü “Avlulu Kargir Ev, Ahır ve Arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 32/7801 hissesinin (3,50 m²) satışı Hk.) 5-2024 Yılı Ek Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)6-2024 Yılı Altyapı Ücret Tarifesi Hk.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)7-İlçemiz, Orhaniye Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)8-İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Read More »

Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.Duyurulur.G Ü N D E M1-Denetim Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 16 parsel, “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.)3-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin, “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmarPlanı Teklifi Hk.)4-İmar Komisyonu Raporu.(Otopark Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk.)5-Müşterek Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Akçaova Mahallesi, 402 ada, 9 parsel sayılı 2.000,01 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 10991/200001 hissesinin (109,91 m²) satışı Hk.)6-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, Özer Türk Caddesi, Kent Meydanı No:3/Z01 adresinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi Hk.)7-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, Diğer Sokak No:269/17 A-B adresinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi Hk.)8-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz, Kötekli Mahallesinin içkili yerler bölgesinden çıkarılması talebi Hk.)9-Fazla Mesai Ücreti.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)10-Dolu Kadro Değişikliği.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)11-Geçici İşçi Vizesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)12-Taksim.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi 368 ada, A ve B parseller Hk.)13-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 190 ada, 12 parsel sayılı 545,22 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 2159/18174 hissesinin (64,77 m²) satışı Hk.)14-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 203 ada, 12 parsel sayılı 48,26 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.) 15-İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Read More »

Aralık Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Aralık 2023 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.Duyurulur.G Ü N D E M1-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, Özer Türk Caddesi, Kent Meydanı No:3 adresinin içkili yerler bölgesine dahil edilme talebi Hk.)2-Taksim.(İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 205 ada, a ve b parseller Hk.) 3-Taşınmaz Devri.(İlçemiz, Gülağzı Mahallesi, 160 ada, 36 parselde 246,39 m² yüzölçümlü taşınmazın devir işlemi Hk.)4-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 157 ada, 4 parsel sayılı 1.012,62 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 169/1200 hissesinin (142,61 m²) satışı Hk.)5-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Akçaova Mahallesi, 402 ada, 9 parsel sayılı 2.000,01 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 10991/200001 hissesinin (109,91 m²) satışı Hk.)6-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Bayır Mahallesi, 317 ada, 15 parsel sayılı 405,73 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 5307/40573 hissesinin (53,07 m²) satışı Hk.)7-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 1021 ada, 14 parsel sayılı 315,79 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 479/31579 hissesinin (4,79 m²) satışı Hk.)8-Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Plan Verilerinin Kullanımı ve Veri Paylaşımı Esaslarına Dair Protokol yapılması Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)9-İçkili Yer Bölgesi Hk.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, Diğer Sokak No:269/17 A-B adresinin içkili yerler bölgesine dahil edilme talebi Hk.)10- İçkili Yer Bölgesi Hk.(İlçemiz, Kötekli Mahallesi, sınırları içerisindeki içkili yerler bölgesi Hk.)11-Yetki Verilmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)12-2024 Yılı Ek Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)13-2024 Yılı Altyapı Ücret Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü

Aralık Ayı Meclis Toplantısı Read More »

Kasım Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.Duyurulur.G Ü N D E M1-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, 1119 ada 2 parsel sayılı 1052,46 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki, belediyemize ait 453/800 hissenin (595,96 m2 ), taşınmazın diğer hissedarına satışı veya 1119 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile 1119 ada 1 parsel sayılı taşınmazların İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddelerine göre tevhid ve ifraz işlemi yapılarak, tescil bildiriminde A parsel olarak gösterilen 595,96 m2 miktarındaki taşınmazın belediyemiz adına taksim edilmesi Hk.)2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin, “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.)3-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 810 ada, 117 parsel sayılı 295,34 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 7393/29534 hissesinin (73,93 m²) satışı Hk.)4-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 1319 parsel sayılı 1.500,00 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 23/500 hissesinin (69,00 m²) satışı Hk.) 5-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 203 ada, 13 parsel sayılı 71,93 m2yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)6-İçkili Yer Bölgesi Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)7-İlçemiz, Düğerek Mahallesi, Düğerek II. Kısım 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, İtiraz Dilekçeleri Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Read More »