İHTİSAS KOMİSYONU
RAPORLARI

2022 Yılı Müşterek Komisyon Raporları

27 Ekim 2022 Tarihli Müşterek Komisyonu Raporları
İçkili Yerler Bölgesi Hk.

27 Ekim 2022 Tarihli Müşterek Komisyonu Raporları
Avcılar Kamulaştırma Hk.

25 Ağustos 2022 Tarihli Müşterek Komisyonu Raporları
İlçemiz, Avcılar Mahallesi, 164 ada, 3 parsel sayılı 1.697,02 m² yüzölçümlü taşınmazın sosyal tesis olarak ve 177 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın yol olarak kısmi kamulaştırılması Hk.
25 Ağustos 2022 Tarihli Müşterek Komisyonu Raporları
İçkili Yerler Bölgesi Hk.

2022 Yılı İmar Komisyonu Raporları

2022 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları

31 Ağustos 2022 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları
İlçemiz, Akçaova Mahallesi, 21 nolu Parselasyon Planı doğrultusunda oluşan isimsiz imar yollarına; İlçemiz, Muslihittin Mahallesi altında “800 sokak” ile “850 sokak” arasında isim verilmesi Hk.
25 Ağustos 2022 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları
İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, Karabağlar Mevkii 1 nolu Parselasyon Planı doğrultusunda oluşan isimsiz imar yolları Hk.
28 Temmuz 2022 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları
İlçemiz, Bağyaka Mahalle isminin eski ismi olan “Çatakbağyaka” olarak değiştirilmesi teklifi Hk
28 Temmuz 2022 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları
Belediyemiz hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esasları
21 Ocak 2022 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları
İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, 656 ada, 249 parselde bulunan spor tesislerine “Ali Fuat Özge Spor Tesisi” isminin verilmesi hk.
21 Ocak 2022 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları
İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1463 ada 7 parsel (eski:1654) sayılı, 129,31 m2 yüzölçümlü, arsa niteliğindeki taşınmazın satışı hk.
21 Ocak 2022 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları
İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 137 ada 8 parsel sayılı, 287,80 m2 yüzölçümlü, park niteliğindeki taşınmazın İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (Muğla Emniyet Müdürlüğü)’ne tahsis edilmesi hk.

2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları

10 Eylül 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
2023 Yılı Belediye Bütçesi teklifi görüşülmesi

10 Eylül 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
2023 Yılı Belediye Performans Programı teklifi görüşülmesi

10 Eylül 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
2023 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi teklifi görüşülmesi

06 Eylül 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
2023 Yılı Gelir Tarifesi teklifi görüşülmesi

05 Mayıs 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
2022 Yılı Ek Gelir Tarifesi teklifi görüşülmesi (EK)

05 Mayıs 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
2022 Mali Yılı Ek Ödenek İhtiyacı teklifi görüşülmesi

05 Mayıs 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
2022 Yılı Ek Gelir Tarifesi teklifi görüşülmesi

05 Mayıs 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
2021 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülmesi

01 Mart 2022 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
“ALİ FUAT ÖZGE SPOR TESİSİ” içinde yer alan halı saha ücret tarifesi görüşmesi.

2022 Yılı İnc. ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu Rp.

01 Mart 2022 Tarihli İnc. ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Kom. Rp.
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği  Şartı’nın kabul edilmesi ve imzalanması için Menteşe Belediye Başkanı Bahattin GÜMÜŞ’e yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi

——————————————————————————————————-

2021 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları

2021 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2021 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2021 Yılı Müşterek Komisyonu Raporları
2020 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2020 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2020 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2020 Yılı İnceleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Kom Rp.
2019 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2019 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2019 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2018 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2018 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2018 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2017 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2017 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2017 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2016 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2016 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2016 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2015 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2015 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Çevre Komisyonu Raporları
2014 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2014 Yılı İmar Komisyonu Raporları