İHTİSAS KOMİSYONU
RAPORLARI

2023 Yılı Müşterek Komisyon Raporları

2023 Yılı İmar Komisyonu Raporları

23 Mayıs 2023 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli U. İ. P. teklifi  görüşmesi

01 Mart 2023 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım), 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Teklifi Hk.)

01 Şubat 2023 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 115 ada, 6 parselde Cami Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli U.İ.P.D. Teklifi görüşmesi

2023 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları

30 Mart 2023 tarihli İnceleme Komisyonu Raporu

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği görüşmesi

30 Mart 2023 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporu(Gevenes)

İlçemiz, Çaybükü Mahalle isminin “Gevenes” olarak değiştirilmesi görüşmesi

01 Mart 2023 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporu

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Değişikliği hk.

01 Mart 2023 Tarihli İnceleme Komisyonu  Raporu (iklim Değiş.)

İklim Değişikliği ve sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

2023 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları

02 Mayıs 2023 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

2022 Mali Yılı Kesin Hesabı

20 Mart 2023 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Harçlarla İlgili Tarife Görüşmesi

16 Şubat 2023 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

2023 Yılı Ek Gelir Tarifesi

2023 Yılı İnc. ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu Rp.

——————————————————————————————————-

2022 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2022 Yılı İnc. ve Toplumsal Eşitlik Komisyonu Rap.
2022 Yılı Müşterek Komisyonu Raporları
2022 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2021 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2021 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2021 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2021 Yılı Müşterek Komisyonu Raporları
2020 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2020 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2020 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2020 Yılı İnceleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Kom Rp.
2019 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2019 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2019 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2018 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2018 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2018 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2017 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2017 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2017 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2016 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2016 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2016 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2015 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2015 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Çevre Komisyonu Raporları
2014 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2014 Yılı İmar Komisyonu Raporları