KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
 MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 Dahili: 6300
E-Posta: [email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

Hülya EREŞTER Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kültür İşleri ile ilgili görevleri :
a) Belediyenin kültür faaliyetleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak, bağlantıları kurmak.
b) Yapılan etkinliklerle halkı bir araya getirip, sanatsal ve kültürel paylaşımlarını arttırmak, kentlilik bilincini geliştirmek
c) Resim, ebru sanatı, el işleri vb. alanlarında kişisel ve karma sergiler düzenlemek
d) Kentliyi her dalda sanatçıyla, bilim adamlarıyla, gazetecilerle buluşturucu etkinlikler organize etmek
e) Kentin tanıtımı adına etkinlikler ve festivaller düzenlemek
f) Gündemi meşgul eden konularda organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda faaliyet gösteren resmi yada sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak etkinlikleri koordine etmek
g) Kentin tarihi değerlerine sahip çıkmak ve tanıtımını yapmak
h) Kent kimliği, tarihi ve kültürü ile ilgili gelecek kuşaklara rehberlik etmek, buna ilişkin çalışmalar yapmak
i) Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri için güzel sanatlar ve meslek edindirme ile hobi kapsamlı kurslar açmak
j) Sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer, tiyatro, vb. düzenlemek
k) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek
l) Açık hava konserleri düzenlemek
m) Kültür Merkezinin programlarını ve başvurularını organize etmek
n) Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak dağıtımını sağlamak

2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Sosyal İşler ile ilgili görevleri:
a) Her yıl Eylül ayında öğrenim yardımı müracaatlarını almak, gerekli tahkikatı yaptırarak, komisyonca uygun görülenlere müracaat tarihini izleyen eğitim-öğretim yılı süresince aylık bağlamak
b) Yardım ve fakir maaşı talebinde bulunan vatandaşların tahkikatlarını yaptırarak uygun görülenlere maaş bağlamak, gıda ve yakacak yardımında bulunmak
c) Kadın, çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerine ve haklarına yönelik konferans, panel, sempozyum, sinema vb. etkinlikler düzenlemek
d) Kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkıda bulunmak amacıyla ev ekonomisi amaçlı el işi ürünleri kursları açmak, satış sergileri düzenlemek
e) Kültür Evi’ne gelen müşterilere yiyecek ve içecek servisi sunmak
f) Kurum ve kuruluşlara salon tahsisi ve ses cihazı tahsisi yapmak
g) Milli bayramlarda ses sistemini kurmak
h) Özürlü okuluna öğle yemeği servisi yapmak
i) Aşevinde ücretli ve ücretsiz öğle yemeği servisi yapmak
j) Ramazan ayında iftar yemeği çıkarmak ve yaşlıların evine servis yapmak
3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Eğitim İşleri ile ilgili görevleri :
a) Çeşitli kurslar düzenlemek,
b) Düzenlenen kurslar sonucu üretilen mal ve hizmetleri sergilemek</td>