Mart Ayı Meclis Toplantısı

G Ü N D E M
1-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1463 ada, 7 parsel (eski.1654) sayılı 129,31 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)
2-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 1037 ada, 26 parsel sayılı 89,52 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)
3-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 423 ada, 10 parsel sayılı 200,00 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)
4-Muğla Büyükşehir Belediyesi ile CBS Tabanlı Uygulama Kullanımı ve Veri Paylaşımı Esaslarına Dair Protokol yapılması Hk.(Yapı Kontrol Müdürlüğü)
5-İlçemiz, Ortaköy Mahallesi İsimsiz İmar Yollarına İsim Verilmesi Hk.(Yapı Kontrol Müdürlüğü)
6-Mükerrer CSBM (Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan, Küme Evler) İsimleri Hk.(Yapı Kontrol Müdürlüğü)
7-İlçemiz, Şeyh Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
8-İlçemiz, Balıbey Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
9-İlçemiz, Camikebir Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
10-İlçemiz, Kiramettin Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
11-İlçemiz, Hacırüstem Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
12-İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
13-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, 368 ada, 33 parsel sayılı 500,07 m² yüzölçümlü
“Arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 14690/50007 hissesinin (146,90 m²) satışı Hk.)
14-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 151 ada, 22 parsel sayılı 337,31 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 3008/33731 hissesinin (30,08 m²) satışı Hk.)
15-2024 Yılı Ek Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)