Mart Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 07 Mart 2023 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.
G Ü N D E M
1-İnceleme Komisyon Raporu.(Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Değişikliği Hk.)
2-İnceleme Komisyon Raporu.(İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Hk.)
3-Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.(2023 Yılı Ek Gelir Tarifesi.)
4-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım), 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Teklifi Hk.)
5-Dolu Kadro Değişikliği.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
6-Kamulaştırma.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1392 ada, 15, 16, 17 ve 18 parsellerden geçen imar yolunun kamulaştırılması talebi Hk.)
7-Kamulaştırma.(İlçemiz, Karabağlar Mahallesi, Bağlarbaşı Mevkii 1081 ada, 16 parselin 1/1000 Ölçekli İmar Planında, Belediye Hizmet Alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması talebi Hk.)
8-Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Hk.(Temizlik İşleri Müdürlüğü)
9-Mahalle İsim Değişikliği Hk.(İlçemiz, Çaybükü Mahalle isminin “Gevenes” olarak değiştirilmesi talebi Hk.)
10-Harçlarla İlgili Tarife Taslağı.(Mali Hizmetler Müdürlüğü