Kasım Ayı Meclis Toplantısı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek
üzere 01 Kasım 2022 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.
G Ü N D E M
1-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz Avcılar Mahallesi 164 ada 3 parsel sayılı 1697,02 m2
yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Tesis Alanı olarak ve 177 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının
yol olarak kamulaştırılması Hk.)
2-Müşterek Komisyon Raporu.(İçkili Yerler Bölgesi Hk.)
3-Dolu Kadro Değişikliği.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
4-Kamulaştırma.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1389 ada, 15 parsele ulaşım sağlayan imar yolunun
kamulaştırılması talebi Hk.)
5-Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Yenice Mahallesi, 179 ada, 85 Parsel sayılı, 406,17 m² yüzölçümlü Yol
boşluğu vasıflı taşınmazın satışı Hk.)
6-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Bayır Mahallesi, 389 ada, 51 Parsel sayılı, 19,39 m² yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmaz Hk.)
7-Şartlı Bağış. (150 adet Sandalye ile 10 adet Masanın İlçemiz, Dağpınarı Mahallesi Düğün
Salonunda kullanılması şartı ile bağışlanması Hk.