YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 Dahili: 5300
E-Posta: [email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

Mehmet Ali TÜREDİ Yazı İşleri Müdürü

(1) Kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen evrakların; kaydının yapılarak, ilgili müdürlüklere doğrudan havalesini yaparak, zimmet karşılığı ilgili müdürlüklere teslim etmek.
(2) Belediyemiz Müdürlüklerinden, diğer kurumlara gidecek evrakların kaydını yaparak, harici zimmet defteri veya posta yolu ile ilgili kurumlara göndermek.
(3) Müdürlüğü ilgilendiren evrakların ilgili dosyalarında saklanmasını sağlamak, gelen yazıların cevap yazılarını yazmak. (4) Birimin ihtiyacı olan malzeme ve hizmet alımı ile ilgili yazışmaları yaparak ilgili birimlere göndermek.
(5) Müdürlük bütçesini hazırlayarak ilgili birime göndermek.
(6) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddesi uyarınca müdürlüklerden gelen teklifler doğrultusunda, oluşturulan Belediye Meclis gündemi en az üç gün önceden Belediye Meclis üyelerine bildirmek.
(7) Belediye Meclisinde görüşülen konuların karar özetlerini yazmak ve Belediye Başkanlığı’nın internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan birimince ilan edilmesini sağlamak.
(8) Alınan Meclis kararlarının uygun olarak yazılmasını sağlamak, kararları Başkan ve Katip üyelere imzalatmak.
(9) Komisyonlara havale edilenleri meclis havale yazısı ile ilgili müdürlüğe teslim etmek.
(10) 5393 sayılı Kanunun 23’üncü maddesi hükmü gereği kesinleşen kararları kesinleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde Valiliğe göndermek.
(11) Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak ilgili birime göndermek.
(12) Meclis, komisyon huzur haklarını düzenleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.
(13)Başkan tarafından Encümene havalesi yapılan evrakları teslim almak. Başkan adına encümen gündemini hazırlamak, encümenin sekretaryalığını yapmak.
(14) Karara bağlanan evrakların karar özetini yazmak, karar özeti yazılanları encümen kararı şeklinde bilgisayara kaydetmek.
(15) Kararların bir suretini encümen üyelerine imzalatıp tarih ve sıra numarasına göre dosyalamak, diğer karar suretlerini ilgili Müdürlüklere zimmet karşılığı vermek.
(16) Encümen huzur haklarını düzenleyerek mali hizmetler birimine göndermek.
(17) Resmi nikah kıymak isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek.
(18) Evlenme başvuru sahiplerinin, müracaat evraklarının kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ederek, inceleme sırasında evlenmelerine yasal engel bulunmayan müracaat sahiplerinin taleplerini kabul ederek, nikah akdinin gerçekleşeceği tarihi belirlemek.
(19) Yapılan tüm nikah akitlerini nüfus kütüğüne işlenmesi için Nüfus Müdürlüğü’ne göndermek.