Aralık Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Aralık 2022 Cuma günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.
G Ü N D E M
1-Yetki Verilmesi ve Tahsis.(İlçemiz, Derinkuyu Mahallesi, 244 ada, 1 parsel No:100/B adresinde bulunan büronun tahsisi ve Türkiye Sakatlar Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Bahattin GÜMÜŞ’e yetki verilmesi Hk.)
2-Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Değişikliği Hk.(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
3-Münakale.(Mali Hizmetler Müdürlüğü