MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 Dahili: 6700
E-Posta:[email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

İbrahim Şahin Muhtarlık İşleri Müdür V.
  • Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
  • Muhtarlıklardan gelen ( bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb. ) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını en geç 15 gün içerisinde cevaplanmasını sağlamak.
  • Menteşe İlçesindeki mahallelerde Menteşe Belediyesinin hizmetlerinin yeterliliği ve vatandaşların beklentileri ile ilgili belli periyodlar da anketler yapmak, sonuçlarını analiz etmek ve raporları ilgili Başkan Yardımcısı aracılığı ile Belediye Başkanına iletmek.
  • İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyeti öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
  • MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlıklardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve Başkanlığa sunmak.
  • Muhtarlarla belli zamanlarda mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesi için toplantı düzenlemek.
  • Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak, ilgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.
  • Gerek muhtarlıklar vasıtası ile gelen şikâyet veya öneriler, gerekse İlçe genelinde yapılan anket sonuçlarına göre karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmak.
  • Yürüttüğü işlerle ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.