FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 - Dahili: 5900
E-Posta: [email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Onur  Necip USLU Fen İşleri Müdür V.

  1- Vatandaşın şikayet ve taleplerini değerlendirilerek yerine getirmek,
  2- Yol yapım ve bakım-onarım işlerini yapmak,
  3- İdarenin ihtiyacı doğrultusunda yapım işleri yapmak,
  4- Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara zabıt müdürlüğü tahkikatı sonucunda malzeme yardımında bulunmak,
  5- İhtiyaçlar doğrultusnda mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalleri yapmak.
  6- Makine ikmal servisi ile gerekli makine ve araç desteği sağlamak.