FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 - Dahili: 5900
E-Posta: [email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Onur  Necip USLU Fen İşleri Müdürü

1- Vatandaşın şikayet ve taleplerini değerlendirilerek yerine getirmek,
2- Yol yapım ve bakım-onarım işlerini yapmak,
3- İdarenin ihtiyacı doğrultusunda yapım işleri yapmak,
4- Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara zabıt müdürlüğü tahkikatı sonucunda malzeme yardımında bulunmak,
5- İhtiyaçlar doğrultusnda mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalleri yapmak.
6- Makine ikmal servisi ile gerekli makine ve araç desteği sağlamak.