GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 - Dahili: 6321
E-Posta: [email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

Ahmet Niyazi ÇAĞLAR Gençlik ve Spor Hizm. Müdür V.

1- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis ve Encümen kararları ile yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuat doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirir;

2- Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,

3- Toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile Menteşe halkına (tüm yaş gruplarına) ve genç kuşaklara yaşam boyu spor yapma bilincinin kazandırılması için gerekli olan sportif etkinliklerde bulunmak, Menteşe’de sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, yaşam boyu spor kültürünü yaygınlaştırmak ve etkin kılmak için çalışmalarda bulunmak,

4- lusal ve Uluslararası spor ve kültürel faaliyetler düzenlemek ve katılmak,

5- Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek,

6- Yaz-kış spor okullarını düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,

7- Spor ve sağlıklı yaşam ile ilgili panel, konferans, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek,

8- Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,

9- Belediyemiz spor saha ve tesislerinin onarımı, bakım ve işletilmesini sağlamak,

10- Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak, sportif faaliyetler düzenleyerek farkındalık oluşturmak,

11- Personel arasındaki kurum içi iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek, motivasyonunu arttıracak sosyal – sportif faaliyetler ve turnuvalar düzenlemek,

12- Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,

13- Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,

14- Amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesi yönünde amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve gerekli alt yapı desteği sağlamak,

15- Belediyemiz bünyesinde bulunan otobüs ve minibüslerin uygun olması durumunda dernek ve spor kulüplerinin ulaşım ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde Başkanlık Makamının onayı şartıyla ücretsiz olarak hizmet vermek,

16- Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak,

17- Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, her türlü profesyonel olmayan ödüllü veya ödülsüz sportif faaliyet ve organizasyonu gerçekleştirmek,

18- Başarılı ve yetenekli sporcuların tespiti, seçilmesi ve yönlendirilmesi için spor faaliyetleri düzenlemek, tespit edilen sporcuların desteklenerek branşına göre bireysel ya da kulüp olarak destek sağlamak,

19- Her türlü spor branşında sportif faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaç halinde veya gerekli görüldüğü taktirde takımlar kurmak, müsabakalara veya yarışmalara katılmak, müsabaka ve yarışma organize etmek.