İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0 252 214 48 80 - Dahili: 5200
E-Posta: [email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

İlhan İzzet ÜNAL İnsan Kaynakları Müdür V.

4721 sayılı medeni kanunla evlendirme işlemleri yapılmaktadır. Belediyemizde mevcut çalışan memur ve işçi personelin kazanılmış kadro ve diğer özlük haklarını takip etmek, İhtiyaç duyulan birimlerdeki personel gereksinimini , diğer kurumlardan nakil yoluyla veya yeni istihdamlar yaratılmak üzere düzenleme ve çalışmalar yapmak, Personelin etkili, verimli , huzurlu çalışmasının sağlanması ile birlik ve beraberliğin temininde ‘‘Hukuk ve Hakkaniyet’’ içerisine olmaya azami gayret sarf etmek, Belediyenin diğer birimlerine personel yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti yapan ve bu alandaki gelişmeleri gerek eğitim semineri gerekse genelge ve diğer yazışma usulleri ile bilgilendiren bir birimdir. Tüm çalışanlarımızın gerek memur gerekse işçi olarak maaş, ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklarının ve kurum karşılığı kesintilerinin yasada belirtilen ödeme tarihleri arasında tahakkuk ve tediyesine özen gösterilerek gününde ödenmesi sağlanmaktadır.