BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR

G Ü N D E M

1-Meclis Divan Kâtibinin Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)

2-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)

3-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 16 parsel, Ekoturizm Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.)

4-Proje Destek Personeli Görevlendirmesi.(Neet-pro Avrupa Birliği Projesi Hk.)

5-Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi Hk.(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

6-Kamulaştırma.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 371 ada, 69 ve 70 parsel sayılı taşınmazların, Koruma Amaçlı İmar Planında büyük çoğunluğu “Katlı Otopark” alanında ve kısmen “yol” alanında kalan kısımlar Hk.)

7-Taşınmaz Tahsisi.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 1236 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın güneyinde bulunan parkın “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” oluşturulması amacıyla tahsis talebi Hk.)

8-Kira Süresi ve Nitelik Tahsisi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9-İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 parsel Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

10-İlçemiz, Bayır Mahallesi, 380 ada, 2 parsel ile 401 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Park ve Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

11-Otopark Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

12-2023 Mali Yılı Ek Ödenek İhtiyacı.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)