BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR

Menteşe Belediye Meclisi, 01 Ağustos 2023 Salı Günü (yarın) saat: 14.00’te Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde toplanıyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başkanlığında, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıyı www.mentese.bel.tr adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
G Ü N D E M
1-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 parseller, Ekoturizm Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.)
2-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karabağlar Mahallesi, 1158 ada 22 parsel sayılı taşınmazın doğusunda bulunan parkta 36 m2 büyüklüğünde (Menteşe TR – Yeşil Rezidans Yanı) ve 772 ada 82 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan parkta 36 m2 büyüklüğünde (Menteşe TR-Pirelli Lastik Arkası), İlçemiz, Cedit Mahallesi, 167 ada 1 parsel sayılı taşınmazın batısında bulunan parkta 33 m2 büyüklüğünde (Akkaya TR) ve 907 parsel sayılı taşınmazın güneybatısında bulunan parkta 32 m2 büyüklüğünde (Kısmet TR) trafo yerinin tahsis talebi Hk.)
3-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kötekli Mahallesinde, 3 adet trafo yerinin tahsis talebi Hk.)
4-Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(2023 Yılı Ek Gelir Tarifesi)
5-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Keramettin Mahallesi, 29 ada, 39 parsel sayılı, 21,82 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazın satışı Hk.)
6-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 1029 ada, 8 parsel sayılı, 5,39 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazın satışı Hk.)
7-İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 16 parsel, Ekoturizm Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü