MENTEŞE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Menteşe Belediye Meclisi aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 7 Şubat 2023 Salı günü (yarın) saat 14.00’te Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde toplanıyor. Toplantıyı www.mentese.bel.tr adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
G Ü N D E M
1-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 115 ada, 6 parselde Cami Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk.)
2-Taşıt Alımları Hk.(Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
3-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 231 ada, 8 parsel sayılı, 590,61 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 5791/67966 hissesinin (50,32 m²) satışı Hk.)
4-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Bayır Mahallesi, 382 ada, 11 parsel sayılı, 317,36 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 1809/31736 hissesinin (18,09 m²) satışı Hk.)
5-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Cedit Mahallesi, 193 ada, 8 parsel sayılı, 400,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 231/800 hissesinin (115,50 m²) satışı Hk.)
6-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 140 ada, 75 parsel sayılı, 567,99 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 676/6311 hissesinin (60,84 m²) satışı Hk.)
7-Kamulaştırma.(İlçemiz, Camikebir Mahallesi, 74 ada, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazların yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebi Hk.)
8-Taşınmaz Tahsisi.(İlçemiz, Kötekli Mahallesinde 3 adet trafo yerinin tahsis talebi Hk.)
9-Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Değişikliği Hk.
10-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelik Taslağı Hk.
11-2023 Yılı Ek Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
12-İlçemiz, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım), 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Teklifi Hk.