MENTEŞE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Menteşe Belediye Meclisi aşağıda gündemde bulunan konularını görüşmek üzere 2 Mayıs 2023 Salı günü (bugün) saat 14.00’te Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde toplanıyor. Toplantıyı www.mentese.bel.tr adresinden canlı yayın linkinden takip edebilirsiniz.

G Ü N D E M

1- İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 parseller, Ekoturizm Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

2- 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı (Mali Hizmetler Müdürlüğü)