Menteşe Belediye Meclisi Toplanıyor

Menteşe Belediye Meclisi aşağıda gündemde bulunan konularını görüşmek üzere 3 Ocak 2023 Salı günü (yarın) saat 14.00’te Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde toplanıyor. Toplantıyı www.mentese.bel.tr adresinden canlı yayın linkinden takip edebilirsiniz.

G Ü N D E M

1-İnceleme Komisyonu Raporu.(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Değişikliği Hk.)

2-Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(2023 Yılı Alt Yapı Ücret Tarifesi Hk.)

3-Denetim Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)

4-Yetki Verilmesi.(Sosyal Denge Tazminatı ödemesi ile ilgili yetkili sendika ile toplu sözleşme yapılması Hk.)

5-Sözleşmeli Personel.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

6-Zabıta Personeline Maktu Fazla Mesai Ücreti Verilmesi Hk.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

7-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 111 ada, 81 parsel sayılı, 451,81 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 10373/45181 hissesinin (103,73 m²) satışı Hk.)

8-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Cedit Mahallesi, 188 ada, 11 parsel sayılı, 781,23 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 107/600 hissesinin (139,32 m²) satışı Hk.)

9-İlçemiz, Düğerek Mahallesi Düzen mevkiinde yer alan Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakım Evi) ve Ulaşım Yolu Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Yetki Devri Verilmesi Hk.

10-İlçemiz, Gülağzı Mahallesinde yer alan Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi) Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Yetki Devri Verilmesi Hk.

11-İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 115 ada, 6 parselde Cami Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk.