Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2024 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.
G Ü N D E M
1-Denetim Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)
2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 16 parsel, “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.)
3-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin, “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı Teklifi Hk.)
4-İmar Komisyonu Raporu.(Otopark Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk.)
5-Müşterek Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Akçaova Mahallesi, 402 ada, 9 parsel sayılı 2.000,01 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 10991/200001 hissesinin (109,91 m²) satışı Hk.)
6-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, Özer Türk Caddesi, Kent Meydanı No:3/Z01 adresinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi Hk.)
7-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, Diğer Sokak No:269/17 A-B adresinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi Hk.)
8-Müşterek Komisyon Raporu.(İlçemiz, Kötekli Mahallesinin içkili yerler bölgesinden çıkarılması talebi Hk.)
9-Fazla Mesai Ücreti.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
10-Dolu Kadro Değişikliği.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
11-Geçici İşçi Vizesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
12-Taksim.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi 368 ada, A ve B parseller Hk.)
13-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 190 ada, 12 parsel sayılı 545,22 m2 yüzölçümlü “arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 2159/18174 hissesinin (64,77 m²) satışı Hk.)
14-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 203 ada, 12 parsel sayılı 48,26 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)
15-İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk