Şubat Ayı Meclis Toplantısı

G Ü N D E M
1-İmar Affı Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1463 ada, 7 parsel (eski.1654) sayılı 129,31 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)
2-İmar Affı Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 1037 ada, 26 parsel sayılı 89,52 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)
3-İmar Affı Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 423 ada, 10 parsel sayılı 200,00 m² yüzölçümlü “arsa” vasıflı Belediyemize ait taşınmazın satışı Hk.)
4-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, 324 ada, 14 parsel sayılı 852,92 m² yüzölçümlü “Avlulu Kargir Ev, Ahır ve Arsa” vasıflı taşınmazdaki Belediyemize ait 32/7801 hissesinin (3,50 m²) satışı Hk.)
5-2024 Yılı Ek Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
6-2024 Yılı Altyapı Ücret Tarifesi Hk.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
7-İlçemiz, Orhaniye Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
8-İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi Bilirkişi Tespiti Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)