Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Temmuz 2023 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.
G Ü N D E M
1-Afet İşleri Müdürlüğü Kurulması ve Kadro İhdası.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
2-Kira Süresi ve Nitelik Tahsisi Hk.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
3-Tahsis.(İlçemiz, Günlüce Mahallesi, 129 ada, 7 parsel sayılı 161,20 m² yüzölçümlü, “Kargir Cami” vasıflı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis talebi Hk.)
4-Taşınmaz Tahsisi.(İlçemiz, Karabağlar Mahallesi, 1158 ada 22 parsel sayılı taşınmazın doğusunda bulunan parkta 36 m2
büyüklüğünde (Menteşe TR – Yeşil Rezidans Yanı) ve 772 ada 82 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan parkta 36 m2
büyüklüğünde (Menteşe TR-Pirelli Lastik Arkası), İlçemiz, Cedit Mahallesi, 167 ada 1 parsel sayılı taşınmazın batısında bulunan parkta 33m2 büyüklüğünde (Akkaya TR) ve 907 parsel sayılı taşınmazın güneybatısında bulunan parkta 32 m2
büyüklüğünde (Kısmet TR) trafo yerinin tahsis talebi Hk.)
5-Taşınmaz Tahsisi.(İlçemiz, Kötekli Mahallesinde, 3 adet trafo yerinin tahsis talebi Hk.)
6-2023 Yılı Ek Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)